Bc. Martina Richterová

Master's thesis

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště

Economic Feasibility Analysis of the Golf Course
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou ekonomiky provozu golfového hřiště Albatross Golf Resort. Za pomoci odborné literatury byly v teoretické části popsány, vysvětleny a na možných výsledcích aplikovány výchozí teze v oblasti analýzy potřebné pro posuzování ekonomiky provozu. Pro dosažení cíle práce byla v praktické části provedena analýza ekonomiky provozu jako finanční analýza podniku se zaměřením …more
Abstract:
This diploma focuses on analysis of economic feasibility of golf course Albatross Golf Resort. In the theoretical part thesis required for evaluation of economic feasibility have been described, explained and applied to possible results. In order to achieve the target of this work a corporate financial analysis focused on corporate operations and SWOT analysis for evaluation of internal and external …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Tomáš Marek
  • Reader: Ing. Jan Goláň

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS