Bc. Barbora Mužná

Diplomová práce

Ostravské působení Radovana Lipuse ve spolupráci s dramaturgem Markem Pivovarem

The Directing of Radovan Lipus in National Moravian-Silesian Theatre in Co-operation with Dramaturge Marek Pivovar
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá režijní osobností Radovana Lipuse a jeho působení v Ostravě. Je zaměřena spolupráci s dramaturgem Markem Pivovarem a analyticky mapuje vybrané inscenace. Na nich zkoumá Lipusovu práci a snaží se vysledovat principy jeho tvorby.
Abstract:
Master's thesis focuses on director Radovan Lipus and his productions in Ostrava city. It is focused on cooperation with dramaturgist Marek Pivovar. It analyses important theatrical productions and it looks into Lipus`s work and tries to track its principles.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla