Bc. Barbora Mužná

Master's thesis

Ostravské působení Radovana Lipuse ve spolupráci s dramaturgem Markem Pivovarem

The Directing of Radovan Lipus in National Moravian-Silesian Theatre in Co-operation with Dramaturge Marek Pivovar
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá režijní osobností Radovana Lipuse a jeho působení v Ostravě. Je zaměřena spolupráci s dramaturgem Markem Pivovarem a analyticky mapuje vybrané inscenace. Na nich zkoumá Lipusovu práci a snaží se vysledovat principy jeho tvorby.
Abstract:
Master's thesis focuses on director Radovan Lipus and his productions in Ostrava city. It is focused on cooperation with dramaturgist Marek Pivovar. It analyses important theatrical productions and it looks into Lipus`s work and tries to track its principles.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
  • Reader: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta