Mgr. Vendula Povolná, Ph.D.

Diplomová práce

Ochrana ovzduší se zaměřením na obtěžování zápachem

Air protection, especially against odour nuisance
Anotace:
Cílem této diplomové práce především bylo podchytit v dostatečné šíři právní úpravu ochrany ovzduší se zaměřením na vnášení pachových látek do ovzduší a prostřednictvím případové studie konfrontovat tyto právní předpisy se skutečností. Současně pachová problematika neměla být vytržena z kontextu právní úpravy ochrany ovzduší jako takové.
Abstract:
In this thesis the author deals with the legal regulation of air protection in the Czech Republic and focuses on the problem of odour annoyance. The aim of this work is not to cover the entire legal regulation of air protection.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta