Mgr. Andrea Pitronová

Bakalářská práce

Čeští Němci jako svébytný prvek mezinárodních vztahů 1918–1938

Czech Germans as an independent element of international relations 1918-1938
Anotace:
Tato bakalářská práce se pokusí představit české Němce jako svébytný a specifický prvek mezinárodních vztahů v období mezi první a druhou světovou válkou. Bakalářská práce se zakládá na hypotéze, že německá menšina v ČSR hrála specifickou roli nestátního aktéra mezinárodních vztahů. Studentka se pokusí tuto hypotézu přezkoumat analýzou a srovnáním role tzv. sudetských Němců v rámci meinárodních vztahů …více
Abstract:
This bachelor thesis tries to present Czech Germans as sovereign and specific element of international relations in the period between the First and the Second World War. The bachelor thesis is based on the hypothesis that German minority in CSR played specific role of a non-governmental actor in international relations. The student tries to prove this hypothesis by analysis and by a comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy