Kristina Makaveeva

Master's thesis

Terrorism and migration (The impact of immigration over terrorism with regard to the restrictiveness of migration policies)

Terorismus a migrace (Dopad imigrace na terorismus s ohledem na restriktivnost migračních politik)
Anotácia:
Tato výzkumná práce zkoumá vztah mezi imigrací z deseti zemí náchylných k terorismu k deseti cílovým zemím v Evropě zkoumáním dopadu restriktivnosti migračních politik, které přistěhovalci dodržují.Za tímto účelem je přezkoumána literatura, která podporuje negativní a pozitivní vztah mezi přistěhovalectvím a terorismem, jakož i literatura z hlediska pozitivních a negativních výsledků pro počet teroristických …viac
Abstract:
This research paper examines the relationship between immigration from ten terrorist-prone countries to ten destination countries in Europe, by exploring the effect of the restrictiveness of migration policies that the immigrants comply with.For this purpose, literature that supports a negative and positive relationship between immigration and terrorism is reviewed, as well as the literature in terms …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2019
  • Vedúci: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Claire Naiditch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78547

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Economics of Globalisation and European Integration