Jiří Mádl

Master's thesis

Životní cyklus dodávky automatizace procesů pomocí softwarové robotizace

Delivery cycle of process automation using robotic process automation technology
Abstract:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na technologii robotické procesní automatizace, zkráceně RPA, a předkládá návrh zlepšení životního cyklu její implementace. V teoretické části práce je objasněn pojem proces a jeho vazba na process mining. Dále jsou popsány technologie RPA, její původ, výhody, dopady na společnost i možnosti jejího využití. Následně jsou identifikovány kroky, jejichž provedení …more
Abstract:
Presented diploma thesis focuse on the robotic process automation technology, abbreviated RPA, and presents a proposal to enhance of RPA implementation lifecycle. The teoretical part of the thesis clarifies the concept of process and its relationship to process mining. After that the RPA technology, its origin, benefits, impact on society and the possibilities of its use are desribed. Subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Jakub Novotný
  • Reader: Robert Šamánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79829