Jiří Mádl

Diplomová práce

Životní cyklus dodávky automatizace procesů pomocí softwarové robotizace

Delivery cycle of process automation using robotic process automation technology
Anotace:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na technologii robotické procesní automatizace, zkráceně RPA, a předkládá návrh zlepšení životního cyklu její implementace. V teoretické části práce je objasněn pojem proces a jeho vazba na process mining. Dále jsou popsány technologie RPA, její původ, výhody, dopady na společnost i možnosti jejího využití. Následně jsou identifikovány kroky, jejichž provedení …více
Abstract:
Presented diploma thesis focuse on the robotic process automation technology, abbreviated RPA, and presents a proposal to enhance of RPA implementation lifecycle. The teoretical part of the thesis clarifies the concept of process and its relationship to process mining. After that the RPA technology, its origin, benefits, impact on society and the possibilities of its use are desribed. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Jakub Novotný
  • Oponent: Robert Šamánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79829