Klára Prchalová

Diplomová práce

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele (účetní a daňové hledisko)

The formal relationship between employee and employer from an accounting and from a tax point of view
Anotace:
Diplomová práce se zabývá formálními vztahy mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Do těchto vztahů spadá především vymezení právních nároků a povinností obou stran při sjednávání zaměstnání, průběhu jeho trvání a ukončení. Neméně důležitou roli hrají také povinnosti vyplývající z pozice zaměstnavatele jako plátce a zaměstnance jako poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a sociálního …více
Abstract:
The objective of this Master thesis is to analyze formal relationships between employee and employer. The relationships are primarily defined by legal rights and obligations of the parties in negotiated employment contract, during employment service and at its termination. No less important role is also played by the employers` duties and the duties of the employee as an employment income taxpayer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Libuše Müllerová
  • Oponent: Marie Zelenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55358