Monika Mikušková

Bakalářská práce

Způsoby financování investic ve společnosti s ručením omezeným v závislosti na jejím hospodaření

Methods of financing investments in a limited liability company according to the company's economy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stručný popis obchodních korporací a detailněji je popsána společnost s ručením omezeným. Dále je kladen důraz na investice, rizika s nimi spojená a finanční analýzu. Jsou představeny základní způsoby financování investic a poměrové ukazatelé finanční analýzy.Praktická část patří finanční analýze v konkrétní společnosti na základě jejího hospodaření v uplynulých …více
Abstract:
This bachelor thesis briefly describes business corporations and, in more detail, explores limited liability company. Furthermore, it investigates investments, the risks associated with them, and financial analysis. Lastly, it presents basic methods of financing investments and relative indicators of financial analysis.The practical part includes a financial analysis in a particular company based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta