Bc. Karel Skoumal

Diplomová práce

Proměny vybraných světských rytířských řádů v 14. a 15. století

Transformations of Selected Secular Chivalric Orders in the 14th and 15th Century
Anotace:
Předkládaná magisterská práce poukazuje na vztah středověké společnosti k rytířství, rozebírá problematiku světských rytířských řádu zejména z pohledu jejich kategorizace a poskytuje i detailnější rozbor kategorizace dvou vybraných řádu (Řádu zlatého rouna a Dračího řádu). Hlavním přínosem práce je však rozbor jednotlivých aspektů světských rytířských řádů, jenž je majoritně koncipován na základě rozboru …více
Abstract:
The submitted master's theses points to relationship of medieval society to the chivalry, it analysis the problematics of secular chivalric orders, especially from the view of their categorization and provides even more detailed analysis of two chosen orders (Order of the Golden Fleece and the Order of Dragon). Nevertheless, the main contribution of this work is the analysis of individual aspects of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické