Theses 

Strategické plánovanie v efektívnom rozvoji finančnej spoločnosti – Bc. Klára Poliaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Poliaková

Diplomová práce

Strategické plánovanie v efektívnom rozvoji finančnej spoločnosti

Strategic planing for effective development of the financial company

Abstract: The aim of my diploma work is to characterize the place of strategic planning in selected sections of company management by increasing its effectiveness and competitiveness. The author's ambition is to provide brief theoretical introduction into the setting of strategic aims and strategic planning, further to process the importance of the strategic planning for the effective development of the financial company – company pursuing business in the insurance market of the Slovak Republic, and that in the selected sections of this company management, and as well to state propositions for improvement of the strategic planning in the selected sections of this company management. This diploma work is divided into four chapters, from which the first and the second one (The Introduction into the Theory of Strategic Planning and The Strategic Planning as the Part of Decision Making) describes the planning, strategy, strategic management and strategic thinking as the basic terms, further describes the different prediction methods and the strategic planning as the part of decision taking. The third chapter (The Experience with the Application of Strategic Planning in Practice in the Selected Sections of Management) specifically deals with the application of the strategic planning in the respective sections of management in the business department of the insurance company KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. The fourth and the last chapter (Propositions for Improvement of the Strategic Planning in the Selected Company) deals with, on the basis of analysis of the strategic planning, the leading of team of external intermediaries of insurance and the system of remuneration of the insurance counselors and the external intermediaries.

Abstract: Cieľom mojej diplomovej práce je charakterizovať miesto strategického plánovania vo vybraných článkoch riadenia spoločnosti pri zvyšovaní jej efektívnosti a konkurencieschopnosti. Snahou autora tejto diplomovej práce bolo poskytnúť stručný teoretický úvod do problematiky určovania strategických cieľov a strategického plánovania, ďalej spracovať význam strategického plánovania pre efektívny rozvoj finančnej spoločnosti - spoločnosti pôsobiacej na trhu poskytovania poistenia v Slovenskej republike, a to na jednotlivých stupňoch riadenia tejto spoločnosti, ako aj uviesť námety na zdokonalenie strategického plánovania vo vybraných stupňoch riadenia tejto spoločnosti. Táto diplomová práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol, z ktorých prvá a druhá (Úvod do teórie strategického plánovania a Strategické plánovanie ako súčasť rozhodovania) popisuje plánovanie, stratégiu, strategický manažment a strategické myslenie ako základné pojmy, ďalej popisuje rôzne prognostické metódy a strategické plánovanie ako súčasť rozhodovania. Tretia kapitola (Skúsenosti s uplatňovaním strategického plánovania v praxi na vybraných stupňoch riadenia) sa už konkrétne zaoberá uplatňovaním strategického plánovania na jednotlivých stupňoch riadenia v úseku obchodu poisťovne KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Štvrtá a posledná kapitola (Námety na zdokonalenie strategického plánovania vo vybranej spoločnosti) na základe posúdenia strategického plánovania v predchádzajúcej kapitole opisuje námety na zlepšenie strategického plánovania, a to najmä ohľadom vedenia tímu externých sprostredkovateľov poistenia a systému odmeňovania poisťovacích poradcov a externých sprostredkovateľov poistenia.

Klíčová slova: plánovanie, stratégia, strategické ciele, strategické myslenie, prognózovanie a strategické plánovanie, planning, strategy, strategic aims, strategic thinking, prediction and strategic planning.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Križan
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlasta Klačanská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz