Bc. Katarína Baranovičová

Diplomová práce

Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj

Capital Adequacy Ratio of Commercial Banks and its Future Development
Abstract:
The aim of the thesis is to approach the issue of capital of commercial banks and its response to the Basel Agreement. The thesis is divided into three parts, the first chapter is characterized by a commercial bank as a business entity, where operations are individually described of commercial banks. The second part presents the issue of capital adequacy as estimate of the smooth functioning of the …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je priblíženie problematiky kapitálu komerčných bánk a jej primeranosť vzhľadom na Bazilejskú dohodu. Diplomová práca je rozdelená do troch častí, z ktorých prvá kapitola charakterizuje komerčnú banku ako podnikateľský subjekt, kde sú jednotlivo popísané operácie komerčných bánk. Druhá časť približuje problematiku kapitálovej primeranosti ako ohodnotenie bezproblémového fungovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance