Bc. Dominik Vrba

Diplomová práce

Studium vlivu antimikrobiálních látek na frekvenci indukce profágů a exprese fágových a bakteriálních genů pomocí RT-qPCR

Analysis of antimicrobial agents effects on prophage induction frequency and expression of phage and bacterial genes using RT-qPCR
Anotace:
Mírné bakteriofágy hrají významnou roli v evoluci svých hostitelů, bakterií. Začlenění fága do bakteriálního chromozomu může zvyšovat virulenci bakterií či podporovat jejich odolnost vůči antimikrobiálním látkám. Při stresových podmínkách dochází k aktivaci SOS odpovědi v buňce a také excizi profágů z bakteriálního chromozomu. Indukce profágů může způsobovat horizontální přenos genů kódujících rezistenci …více
Abstract:
Temperate bacteriophages play an important role in the evolution of their hosts, bacteria. Integration of the phage into the bacterial chromosome can increase the virulence of bacteria or enhance their resistance to antimicrobial agents. Under stress conditions, the SOS response in the cell is activated and the prophages are excised from the bacterial chromosome. Induction of prophages can cause horizontal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Rájová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta