Bc. Jakub Miklas

Bakalářská práce

Veřejné mínění a Senát (sekundární analýza)

Public opinion and Senate (secondary analyze)
Anotace:
Práce se zabývá tématem vývoje veřejného mínění o Senátu ČR v letech 1996-2009. Je rozdělená na dvě části. První část se zabývá teoretickým popisem veřejného mínění a Senátu. Přináší přehled historie a vývoj obou témat. V případě Senátu se dále zabývá jeho postavením v politickém systému ČR a funkcemi, které Senát plní. Kapitola o veřejném mínění dále přináší popis a způsoby jeho zkoumání a také možnosti …více
Abstract:
The publication is about the public opinion and the Senate of the Czech repulic and its evolution. It is comprised of two parts. The first part deals with the theoretical concepts of the Senate and public opinion. There is a short history of both themes. It is about the functions and the role of the Senate in the czech political system too. There is also chapter about the public opinion researche and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní