Bc. Jakub Miklas

Bachelor's thesis

Veřejné mínění a Senát (sekundární analýza)

Public opinion and Senate (secondary analyze)
Abstract:
Práce se zabývá tématem vývoje veřejného mínění o Senátu ČR v letech 1996-2009. Je rozdělená na dvě části. První část se zabývá teoretickým popisem veřejného mínění a Senátu. Přináší přehled historie a vývoj obou témat. V případě Senátu se dále zabývá jeho postavením v politickém systému ČR a funkcemi, které Senát plní. Kapitola o veřejném mínění dále přináší popis a způsoby jeho zkoumání a také možnosti …more
Abstract:
The publication is about the public opinion and the Senate of the Czech repulic and its evolution. It is comprised of two parts. The first part deals with the theoretical concepts of the Senate and public opinion. There is a short history of both themes. It is about the functions and the role of the Senate in the czech political system too. There is also chapter about the public opinion researche and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2010
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní