Jingyi Liu

Diplomová práce

Valuation of the Vestas Wind Systems A/S Company under Risk

Valuation of the Vestas Wind Systems A/S Company under Risk
Anotace:
The purpose of this thesis is to give valuation of the Vestas Wind Systems A/S Company under Risk. In order to achieve this goal, theories related to course " Valuation and Acquisition", " Financial Model" and " Cooperate Finance" will be applied as the theoretical foundation. Besides, software like "Excel" and "STATA" will be used as supportive tools for data analyzing. To do the valuation logically …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to give valuation of the Vestas Wind Systems A/S Company under Risk. In order to achieve this goal, theories related to course " Valuation and Acquisition", " Financial Model" and " Cooperate Finance" will be applied as the theoretical foundation. Besides, software like "Excel" and "STATA" will be used as supportive tools for data analyzing. To do the valuation logically …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma