Johan Hornof

Master's thesis

Web-Based Information System for SME

Webový informační systém pro SME
Abstract:
V dnešní době potřebuje každá firma evidovat velké množství údajů na podporu každodenního fungování. Přestože současný trh nabízí poměrně slušný výběr informačních systémů pro správu nejrůznějších firemních dat, je jen malé množství z nich vyhovující pro firmu, která se nezabývá prodejem zboží, ale poskytováním služeb, zejména v oblasti marketingu nebo IT (např. programování). Tato práce popisuje návrh …more
Abstract:
Nowadays, every single company needs to operate with large amount of data to support daily operation. Although there is pretty good market offer with information systems for managing various kinds of data, only small part of them is suitable for the company that does not deal with sale of goods but provides services, particularly marketing services or IT services (e.g. programming). This thesis describes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Zbyněk Šlajchrt

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26799

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie