Johan Hornof

Master's thesis

Web-Based Information System for SME

Webový informační systém pro SME
Anotácia:
V dnešní době potřebuje každá firma evidovat velké množství údajů na podporu každodenního fungování. Přestože současný trh nabízí poměrně slušný výběr informačních systémů pro správu nejrůznějších firemních dat, je jen malé množství z nich vyhovující pro firmu, která se nezabývá prodejem zboží, ale poskytováním služeb, zejména v oblasti marketingu nebo IT (např. programování). Tato práce popisuje návrh …viac
Abstract:
Nowadays, every single company needs to operate with large amount of data to support daily operation. Although there is pretty good market offer with information systems for managing various kinds of data, only small part of them is suitable for the company that does not deal with sale of goods but provides services, particularly marketing services or IT services (e.g. programming). This thesis describes …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26799

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie