Marie Glatzová

Bakalářská práce

Vývoj a výchova dětí v homoparentálních rodinách očima sociálních aktérů a aktérek na portálu iDNES.cz

Developing and Nurturing Children in Homoparental Families as Seen by Comentators on the iDNES.cz portal
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou diskurzů na téma výchovy a vývoje dětí v homoparentálních rodinách. Jedná se o diskurzy, které jsou tvořeny komentujícími na portálu iDNES.cz. Téma výchovy a vývoje dětí v homoparentálních rodinách je v mnoha případech založeno na stereotypních představách a mýtech, které mají velký podíl na reprodukci diskurzů. Tyto diskurzy produkují a reprodukují mocenské vztahy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of discourses about developing and nurturin children in homoparental families. These discourses are made by commentators on the portal iDNES.cz. In many cases, the theme of developing and nurturing children in homoparent families is based on stereotyped ideas and myths, which have a large share in the reproduction of discourses. These discourses produce and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Šedovičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií