Theses 

Faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku – Jana Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Kučerová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku

Factors affecting the accuracy of blood pressure measurement

Anotace: Tématem této bakalářské práce jsou faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je východiskem pro část praktickou. Zmiňuje obecné informace o krevním tlaku a faktory, které ovlivňují jeho hodnoty. Dále nabízí informace o metodách, možnostech a technikách měření krevního tlaku včetně představení jednotlivých typů neinvazivních tonometrů. Praktická část poukazuje na některé faktory, které ovlivňují hodnoty krevního tlaku. Konkrétně se zaměřuje na kouření, fyzickou aktivitu, dny v týdnu a výběr tonometru.

Abstract: The topic of my bachelor thesis are the factors that influence the accuracy of blood pressure measurement. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is the base for the practical part. There are the general information about blood pressure and factors that affect its figures listed. Further on it offers information about methods, possibilities and technology of blood pressure measurement including the presentation of individual types of non-invasive tonometer. The practical part points out some factors that affect blood pressure measurement. Namely it is focused on smoking, physical activity, days of the week and the choice of tonometer.

Klíčová slova: měření krevního tlaku, systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak, tonometr

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Věra Záhorová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36161 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Kučerová, Jana. Faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz