Theses 

Vzdělání a investice do lidského kapitálu – Bc. Monika VRÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Monika VRÁNKOVÁ

Diplomová práce

Vzdělání a investice do lidského kapitálu

Education and investment in human capital

Anotace: Předložená diplomová práce je zaměřena na vztah mezi vzděláním a trhem práce na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Práce nejprve definuje lidský kapitál, investice do jeho rozvoje a způsoby jeho měření. Druhá část práce analyzuje vybrané indikátory týkající se lidského kapitálu, vzdělání a trhu práce, které každoročně zveřejňuje OECD v publikaci Education at a Glance. Další část se věnuje vztahu mezi vzděláním a trhem práce jak obecně na úrovni OECD, kde jsou zmíněny požadované a nabízené dovednosti na trhu práce a hodnocení vzdělávacích institucí, tak konkrétně na úrovni vybraných zemí podle podobných hodnot indexu lidského kapitálu, kde je tento vztah popsán na základě hlavních ukazatelů lidského kapitálu. V závěru práce je celá problematika shrnuta.

Abstract: Presented diploma thesis is focused on the relationship between education and the labor market at the level of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). In the first part there are defined human capital, investment in human capital development and its measurement methods. The second part analyzes selected indicators of human capital, education and the labor market, which are published annually by OECD in the publication Education at a Glance. The next part deals with the relationship between education and the labor market on the general level of the OECD where the requested and offer skills in the labor market and evaluation of the educational institutions are mentioned, and in particular level of selected countries by similar human capital index where this relationship is described on the basis of key indicators of human capital. The conclusion summarizes the whole issue.

Klíčová slova: lidský kapitál, investice do lidského kapitálu, vzdělání, trh práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71580 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VRÁNKOVÁ, Monika. Vzdělání a investice do lidského kapitálu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:34, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz