Ing. Hana Justová

Diplomová práce

Vliv koeficientu ekologické stability k.ú. obce na stav obce jako takové a srovnání se stavem zeleně a intravilánu na příkladu malých a středních obcí v ČR

Influence of the coefficient of ecological stability on the state of municipality as compared with the greenery and urban areas on the example of small and medium-sized municipalities in the Czech Republic
Anotace:
Práce pojednává o významu a funkci parků obecně. Zabývá se dále srovnáním parků v České republice a východní Americe. Zkoumá souvislost zeleně a koeficientu ekologické stability.
Abstract:
The thesis discusses the importance and function of parks in general. It also deals with a comparison of parks in the Czech Republic and east America. It explores the correlation of greenery with the coefficient of ecological stability.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Justová, Hana. Vliv koeficientu ekologické stability k.ú. obce na stav obce jako takové a srovnání se stavem zeleně a intravilánu na příkladu malých a středních obcí v ČR. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj