Theses 

Právnické osoby ako subjekty obchodno-právnych vzťahov – Marta Kuňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Marta Kuňáková

Bakalářská práce

Právnické osoby ako subjekty obchodno-právnych vzťahov

Legal entities as subjects of commercial realtions

Abstract: The work of providing for the issue of the status of legal persons as subjects of legal relationships focuses on specification of individual legal entities that act as operators in the business of relationships, and the aim is to focus on a more detailed editing work of entrepreneurs and companies in the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic. Comparison of laws of the two countries on the issue, so work brings perspective on individual entities acting in the framework of trade relations, focusing on legal persons, and in particular to entrepreneurs, and more detail on the company's business, as the most prominent representatives of the business in both countries.

Abstract: Práca upravujúca problematiku postavenia právnických osôb ako subjektov obchodných právnych vzťahov sa zameriava na špecifikáciu jednotlivých právnických osôb, ktoré vystupujú ako subjekty v obchodných právnych vzťahoch, pričom je cieľom práce zamerať sa podrobnejšiu úpravu postavenia podnikateľov a následne obchodných spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky a Českej republiky. Komparáciou právnych úprav oboch krajín v danej problematike, tak práca prináša rámcový pohľad na jednotlivé subjekty vystupujúce v obchodných právnych vzťahoch, zameraním sa na právnické osoby, a to najmä na podnikateľov, a podrobnejšie na obchodné spoločnosti, ako najvýznamnejších predstaviteľov podnikateľskej oblasti v oboch krajinách.

Klíčová slova: Obchodný právny vzťah, Právnická osoba, Podnikateľ, Obchodná spoločnosť

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz