BcA. Zuzana KRÁLOVÁ

Master's thesis

Maskulinita v tranzici. Nový prototyp ženy.

Masculinity in transition. New prototype of woman.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem maskulinity, která se objevuje u prototypu ženy zvané virago. Tento typ můžeme charakterizovat jako ženu s převažujícími mužskými rysy. Prezentovaná kolekce je příkladem tranzice maskulinních prvků do dámských oděvů. Nadcházející tendence svědčí o stále častějších vzájemných proměnách genderových znaků v módě a tím i nepřetržité změny v jejich zpracování a chápání …more
Abstract:
This graduation theses goes about the theme of the masculinity which appears in the prototype of the woman called virago. We can distinguish this type of woman as a person with predominant masculine features. The presented collection is the real example of the transition of these qualities and elements into the female person and so into the essence of the garments. There is very actual fashion tendence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: ak.malíř Eliška Nová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRÁLOVÁ, Zuzana. Maskulinita v tranzici. Nový prototyp ženy. . Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Applied Art - specialization Textile Production

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.