Bc. Markéta Puldová

Bakalářská práce

Vnímané riziko a preventivní strategie před setkáním s člověkem z internetu

Perceived risk and engaged preventive strategies before face-to-face meeting with online stranger
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnímaným rizikem před setkáním s člověkem z internetu a užitými preventivními strategiemi v kontextu vybraných osobnostních charakteristik (gender, sensation seeking a úzkostnost). Vzorek čítal 194 adolescentů ve věku 15-19 let, přičemž 54,6% tvořily dívky. Data byla získávána prostřednictvím dotazníku, který byl zveřejněn na internetu. Sdílen byl především na Facebooku …více
Abstract:
This bachelor‘s thesis deals with a perceived risk of meeting an online strangers and practical preventive strategies in context with some chosen personal charachteristics (gender, sensation seeking, trait anxiety). The sample includes 194 adolescents between 15 and 19 years old (54.6 % females). A questionnaire, which was used to collect the data was posted on the Internet, especially on Facebook …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií