Bc. Matej Böhmer

Diplomová práce

Geochemie toxických kovů v zeminách okolí Teplic

Geochemistry of toxic metals in soils from Teplice city district
Abstract:
The aim of this thesis is to define recent values of inorganic elements in wider area of city Teplice and to define a level of risk of migratory potential. Theoretical section is focused on description of geology in area, properties of heavy metals (As, Cd, Cu, Pb, Zn), impact of those elements on environment and processes which effect the mobility of those metals. In total it was extracted and analysed …více
Abstract:
Cílem práce je definovat recentní hodnoty anorganických prvků v širším okolí města Teplice a definovat míru rizika z hlediska jejich migračního potenciálu. Teoretická část se zabývá geologií zájmové oblasti, vlastnostmi hodnocených prvků (As, Cd, Cu, Pb, Zn), jejich vlivem na životní prostředí a procesy, které ovlivňují jejich mobilitu. Celkem bylo odebráno 23 vzorků půd ze zájmové oblasti. U vzorků …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dominik Vörös

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální