Bc. Kateřina Dufková

Diplomová práce

Vzdělávání žáků - cizinců na základních školách v Praze

Education of children - foreigners at elementary schools in Prague
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků-cizinců na základních školách v Praze. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je poskytnout základní vhled do zkoumané problematiky. V praktické části jsou zpracovány výsledky výzkumu, ve kterém je zkoumán pohled žáků–cizinců, českých žáků a pedagogů na soužití v české škole.
Abstract:
Diploma thesis deals with education of pupils-foreigners in primary schools in Prague.It is divided into two parts - theoretical and practical. The aim of the theoretical part is to provide a basic insight into the issues examined. The practical part deals with the results of research in which is studied the look of pupils-foreigners, Czech pupils and teachers on the coexistence of the Czech school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta