Bc. Kristýna Provazníková

Bakalářská práce

Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji – příčiny a důsledky

Socially excluded localities in the Ústí Region - causes and consequences
Anotace:
Jedním z významných problémů současnosti v oblasti sociální politiky v naší zemi je vznik sociálně vyloučených lokalit. Důvodů koncentrace sociálně slabých občanů do určitých částí obcí může být několik: komplexní prodej městského bytového fondu soukromé společnosti, či stěhování neplatičů nájmů do zanedbaných okrajových částí města. Tato bakalářská práce je zaměřena na sociálně vyloučené lokality …více
Abstract:
One of the major problems of the present social policy in our country is the emergence of socially excluded localities. Reasons for the concentration of underprivileged citizens in certain parts of the village may be several: a complex sale of the city's housing fund private companies or relocation rent defaulters in deprived peripheral areas of the city. This bachelor thesis is focused on socially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní