Markéta ČERNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Kultivační vyšetření moči s využitím podpůrných metod (biochemická analýza, mikroskopie, prodloužená kultivace, anaerobní kultivace)

Urine culture using supportive methods (biochemical analysis, microscopy, extended cultivation, anaerobic cultivation)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kultivačním vyšetřením moči s využitím podpůrných metod. Teoretická část zpracovává poznatky o mikrobiologické diagnostice moči. Obsah teoretické části náznakově zasahuje i do tématu vzniku biologického materiálu. Část práce se věnuje infekcím močových cest. Jejich patogenezi, etiologii a nastínění následné terapie. Praktická část se věnuje analýze dat a porovnává jednotlivé …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with an evaluation of various methods of urine sample cultivation. The theoretical introduction deals with an overview of the microbiological analysis of urine. This section also touches upon the theme of the propagation of biological materials. Part is focused on urine tract infections, their pathogenesis, etiology and treatment. The analytic section is focused on an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Petra Kapounová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÍKOVÁ, Markéta. Kultivační vyšetření moči s využitím podpůrných metod (biochemická analýza, mikroskopie, prodloužená kultivace, anaerobní kultivace). Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta