Markéta ČERNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Kultivační vyšetření moči s využitím podpůrných metod (biochemická analýza, mikroskopie, prodloužená kultivace, anaerobní kultivace)

Urine culture using supportive methods (biochemical analysis, microscopy, extended cultivation, anaerobic cultivation)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kultivačním vyšetřením moči s využitím podpůrných metod. Teoretická část zpracovává poznatky o mikrobiologické diagnostice moči. Obsah teoretické části náznakově zasahuje i do tématu vzniku biologického materiálu. Část práce se věnuje infekcím močových cest. Jejich patogenezi, etiologii a nastínění následné terapie. Praktická část se věnuje analýze dat a porovnává jednotlivé …more
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with an evaluation of various methods of urine sample cultivation. The theoretical introduction deals with an overview of the microbiological analysis of urine. This section also touches upon the theme of the propagation of biological materials. Part is focused on urine tract infections, their pathogenesis, etiology and treatment. The analytic section is focused on an analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2021
  • Supervisor: MUDr. Petra Kapounová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERNÍKOVÁ, Markéta. Kultivační vyšetření moči s využitím podpůrných metod (biochemická analýza, mikroskopie, prodloužená kultivace, anaerobní kultivace). Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta