Dimitrios Polyzos

Master's thesis

Critical Examination of the Use of Artificial Intelligence as a Creative Tool in Editing and its Potential as a Creator in its own

KRITICKÉ ZKOUMÁNÍ VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE JAKO KREATIVNÍHO STŘIHOVÉHO NÁSTROJE A JEHO POTENCIÁL V SAMOSTATNÉ TVŮRČÍ ČINNOSTI

Anotácia:
This thesis explores the fundamentals of artificial intelligence (AI), including machine learning (ML), as they can be applied to content creation methodologies and specifically film editing and post production. We provide an overview of the technologies and concepts involved and we will present and examine their effects on the creation of content, along with a few examples and key-studies. The applications …viac
Abstract:
Tato práce zkoumá základy umělé inteligence včetně strojového učení a jeho využití v metodologiích tvorby obsahu, zejména ve filmovém střihu a postprodukci.Práce nabízí přehled souvisejících technologií a konceptů a představuje a zkoumá jejich vliv na tvorbu obsahu včetně několika příkladů a studií. Využití se soustředí na procesy snižující pracovní zátěž člověka, poskytnutí vhledu do daného obsahu …viac
 

Kľúčové slová

filmový střih

Kľúčové slová

umělá inteligence

Kľúčové slová

digitální technologie

Kľúčové slová

syntéza řeči

Kľúčové slová

strojové učení
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2022
  • Vedúci: Zdeněk HUDEC
  • Oponent: Tomáš DORUŠKA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2023 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna