BcA. Vojtěch Šembera

Diplomová práce

Specifika kompozice pro sólový hlas

The Aspects of Composition for Solo Voice
Anotace:
Diplomová práce "Specifika kompozice pro sólový hlas" se zaměřuje na kompoziční, ale také na interpretační problematiku kompozice pro sólový hlas (tj. hudebního žánru, který se ve svých hudebních prostředcích omezuje pouze na možnosti jednoho lidského hlasu a na ticho). Prostřednictvím komplexního rozboru vybraných skladeb zkoumá vztahy mezi jejich hudebními prostředky a zhudebněným textem, aby se …více
Abstract:
Diploma thesis „The Aspects of Composition for Solo Voice” deals with the topic of composition for solo voice (music genre that is limited in its musical means to a single human voice and silence) both from the composer’s view and from the performer’s. A complex analysis of the selected compositions examines how the musical means relate to the text and vice versa in order to try and answer the question …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2020
  • Vedoucí: doc. Martin Smolka
  • Oponent: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/z6y2u/