RNDr. Šárka Mašová, Ph.D.

Doctoral thesis

Parasitic Nematodes of Selected Cold-blooded Vertebrates - Systematics, Taxonomy, Morphology

Parasitic Nematodes of Selected Cold-blooded Vertebrates - Systematics, Taxonomy, Morphology
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá popisy či redeskribcemi a taxonomií parazitických hlístic vybraných studenokrevných obratlovců z Afriky (Senegal, Keňa, Súdán). Většina vzorků pochází ze sladkovodních ryb, ale práce obsahuje i části zabývající se plazími hlísticemi. V této dizertaci byla studována detailní morfologie vybraných druhů hlístic [Cithariniella khalili Petter, Vassiliadès et Troncy, 1972; Multicaecum …more
Abstract:
This thesis focuses on descriptions or redescriptions and taxonomy of parasitic nematodes of selected cold-blooded vertebrates from Africa (Senegal, Kenya, Sudan). Most of the samples are from freshwater fishes; but, data on reptile nematodes are also provided. In this study the detailed morphology of selected nematode species was identified [Cithariniella khalili Petter, Vassiliadès et Troncy, 1972 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 7. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc.
  • Reader: RNDr. Marta Špakulová, CSc., Dr. David Gonzalez Solís

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Parasitology