RNDr. Šárka Mašová, Ph.D.

Doctoral thesis

Parasitic Nematodes of Selected Cold-blooded Vertebrates - Systematics, Taxonomy, Morphology

Parasitic Nematodes of Selected Cold-blooded Vertebrates - Systematics, Taxonomy, Morphology
Anotácia:
Předkládaná práce se zabývá popisy či redeskribcemi a taxonomií parazitických hlístic vybraných studenokrevných obratlovců z Afriky (Senegal, Keňa, Súdán). Většina vzorků pochází ze sladkovodních ryb, ale práce obsahuje i části zabývající se plazími hlísticemi. V této dizertaci byla studována detailní morfologie vybraných druhů hlístic [Cithariniella khalili Petter, Vassiliadès et Troncy, 1972; Multicaecum …viac
Abstract:
This thesis focuses on descriptions or redescriptions and taxonomy of parasitic nematodes of selected cold-blooded vertebrates from Africa (Senegal, Kenya, Sudan). Most of the samples are from freshwater fishes; but, data on reptile nematodes are also provided. In this study the detailed morphology of selected nematode species was identified [Cithariniella khalili Petter, Vassiliadès et Troncy, 1972 …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 7. 2014
  • Vedúci: prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc.
  • Oponent: RNDr. Marta Špakulová, CSc., Dr. David Gonzalez Solís

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Parasitology