Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Doctoral thesis

Reflexe mezi diskurzy: Hledání atributů reflexe pro pedagogickou vědu

Reflection between discourses: Search of attributes reflection for educational science
Abstract:
Disertační práce se soustředí na typologizaci fenoménu reflexe v rámci pedagogického diskurzu. Zaměřuje se na hledání nejdůležitějších atributů (znaků) reflexe, které tvoří kritéria pro jednotlivé typy reflexe. Přitom se dívá na reflexi, jako svébytnou kategorii, která se objevuje během historie. Reflexe je tak z teoretického hlediska analyzována jako samostatná kategorie skrze optiku čtyř diskurzů …more
Abstract:
The doctoral thesis focuses on the typology of the phenomenon of reflection within the framework of educational discourse. It focuses on finding the most important attributes (characters) reflection, which constitute the criteria for the different types of reflection. At the same time the thesis looks at the reflection as a unique category, which appears during the history. Reflection from a theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Education (4-years) / Education

Theses on a related topic