Theses 

Hodnocení efektivnosti finačního řízení – Bc. Eva Kuchtová, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration

Bc. Eva Kuchtová, MBA

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti finačního řízení

Evaluation of the effectiveness of financial management

Anotace: Předmětem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti zvoleného podniku prostřednictvím standardních metod finanční analýzy a také moderní metody finanční analýzy – ekonomické přidané hodnoty (EVA). Teoretická část je zaměřena na popis standardních metod finanční analýzy a na využití moderních metod finanční analýzy, zejména výpočet ukazatele EVA. V praktické části je pak vysvětlená teorie aplikována na podnik Czech Inn hostel Prague s.r.o. Pomocí výpočtů EVA zjistím, zda podnik tvoří pro své vlastníky hodnotu či nikoli. Pomocí ukazatelů standardní finanční analýzy zjistím v jaké oblasti by se podnik měl ve svém finančním řízení vylepšit. V závěru práce je zhodnocena výkonnost podniku za poslední 4 roky.

Abstract: The objective of the thesis is to evaluate the effectiveness of a selected company through standard financial analysis methods as well as the modern methods of financial analysis – economic value added (EVA). The theoretical part is focused on the explanation of the standard financial analysis methods adn modern methods of dinancial analysis, particularly the calculation of EVA. The theory is applied to a company called Czech Inn hostel Prague s.r.o. The results of EVA indicated whether the company generates the added value or not. The results of standard inficators of financial analysis shows what areas should the company improve in the financial management. The conclusion includes the performance evaluation of the company over the last four years.

Klíčová slova: Finanční analýza, fundamentální a technická analýza, elementární metody, analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, vyšší metody finanční analýzy, moderní prvky finanční analýzy, ukazatel EVA

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz