Bc. Eva Kuchtová, MBA

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti finačního řízení

Evaluation of the effectiveness of financial management
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti zvoleného podniku prostřednictvím standardních metod finanční analýzy a také moderní metody finanční analýzy – ekonomické přidané hodnoty (EVA). Teoretická část je zaměřena na popis standardních metod finanční analýzy a na využití moderních metod finanční analýzy, zejména výpočet ukazatele EVA. V praktické části je pak vysvětlená teorie aplikována …více
Abstract:
The objective of the thesis is to evaluate the effectiveness of a selected company through standard financial analysis methods as well as the modern methods of financial analysis – economic value added (EVA). The theoretical part is focused on the explanation of the standard financial analysis methods adn modern methods of dinancial analysis, particularly the calculation of EVA. The theory is applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration