Bc. Eva Kuchtová, MBA

Master's thesis

Hodnocení efektivnosti finačního řízení

Evaluation of the effectiveness of financial management
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti zvoleného podniku prostřednictvím standardních metod finanční analýzy a také moderní metody finanční analýzy – ekonomické přidané hodnoty (EVA). Teoretická část je zaměřena na popis standardních metod finanční analýzy a na využití moderních metod finanční analýzy, zejména výpočet ukazatele EVA. V praktické části je pak vysvětlená teorie aplikována …more
Abstract:
The objective of the thesis is to evaluate the effectiveness of a selected company through standard financial analysis methods as well as the modern methods of financial analysis – economic value added (EVA). The theoretical part is focused on the explanation of the standard financial analysis methods adn modern methods of dinancial analysis, particularly the calculation of EVA. The theory is applied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: MBA Jaromír Stemberg

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration