Bc. Regina Smíšková

Diplomová práce

Rozvoj předčtenářských dovedností v mateřské škole

Early literacy in pre-school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem předčtenářské gramotnosti u dětí v mateřské škole. Teoretická část práce objasňuje terminologii jako je gramotnost, funkční gramotnost a následně vyčleňuje čtenářskou gramotnost a etapy jejího rozvoje. Důležitost je kladena právě na rozvoj v raném věku. Popisuje faktory ovlivňující rozvoj dovedností a schopností předcházejících čtení, zaměřuje se na metody a formy …více
Abstract:
This thesis deals with the development of early literacy among children in kindergarten. The theoretical part explains terminology such as literacy, functional literacy and subsequently allocates literacy and stages of development. Emphasis is placed in particular on the development at an early age. It describes factors influencing the development of skills and previous reading, focusing on the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta