Ivica NEMCOVÁ

Bakalářská práce

Řešení klasické dopravní úlohy

Solution of the Classical Transportation Problem
Abstract:
The aim of this thesis is the transportation problem and explain solution. At first we will explain mathematical formulation and structure of the problem. For us, it will be very important terms as a base, basic variable and feasible solution. We explain the primary Simplex method according which we solve the transportation problem. In the next chapter we meet with the special properties of transportation …více
Abstract:
Cieľom záverečnej práce je priblížiť dopravný problém a vysvetliť jeho riešenie. Pre zoznámenie sa s problémom najskôr objasníme matematickú formuláciu a štruktúru problému. Veľmi dôležité budú pre nás pojmy ako báza, bázická premenná a prípustné riešenie. Objasníme primárnu simplexovú metódou na základe ktorej budeme dopravný problém riešiť. V ďalšej kapitole sa zoznámime so špeciálnymi vlastnosťami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. David Bartl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEMCOVÁ, Ivica. Řešení klasické dopravní úlohy. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika

Práce na příbuzné téma