Bc. Miloslav Fiala

Bachelor's thesis

Zhodnocení využití Customer Relationship Managementu obchodní společnosti

Assessment of usage of Customer Relationship Management of a company
Abstract:
Práce je zaměřena na posouzení úrovně řízení Customer Relationship Managementu podniku Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. V teoretické části je popsán informační systém Customer Relationship Managementu. V části analyticko-praktické je provedena jeho analýza na základě srovnání informačního systému původního a novějšího typu. Ke sběru dat a informací potřebných pro analýzu systému CRM je využito dotazníkové …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the assessment of the level of management in Customer Relationship Management at the Enterprise Gedeon Richter Marketing Czech Republic. The theoretical part describes the information system of Customer Relationship Management. In the analytical and practical part there is an analysis performed on the basis of a comparison of the system – the older and new type. To …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. David Král, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting