Lucie Klacková

Bachelor's thesis

Genius loci průmyslového města. Případová studie Mladá Boleslav

Genius loci of the industrial city. Case study of Mladá Boleslav
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem genia loci průmyslových měst. Jejím cílem je odpověď na otázku, zda i průmyslové město může mít svého genia loci. V první části práce je soustředěna pozornost na teorii genia loci a jeho komparaci s pojmy jemu podobnými. Tato část vychází z rešerší domácí i zahraniční literatury. Druhá část se zaměřuje na výzkum potencionálního genia loci průmyslových měst, založený …viac
Abstract:
This thesis focuses on research of genius loci from the view of industrial cities. The main task of the thesis is to find out if it is possible for an industrial city to have its own genius loci. The first part focuses on theoretical term genius loci and its comparation with similar terms. This part is based on domestic and also abroad literature. The second part focuses on the research of potential …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klacková, Lucie. Genius loci průmyslového města. Případová studie Mladá Boleslav. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická