Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

Disertační práce

Náboženství Lesních Něnců v ekologické perspektivě

The religion of the Forest Nenets in the ecological perspective
Anotace:
Tato práce se zabývá náboženstvím západosibiřského etnika Lesních Něnců. V úvodu práce (kapitola II) podávám teoreticko-metodologický rámec výzkumu, který má těžiště v paradigmatu kulturní ekologie. V následující kapitole (kapitola III) popisuji charakter terénního výzkumu, který proběhl v několika etapách v letech 2011 až 2013. V kapitole IV a V podávám obecné informace (například demografické) o …více
Abstract:
This thesis is dealing with the religion of a small West-Siberian nation – the Forest Nenets. Its introduction contains a description of the circumstances of the fieldwork, which took place in a number of phases between the years 2011 and 2013. Next chapter is devoted to the ethno-genesis and (pre)history of the Nenets in broader sense, with particular emphasis on the changes in the religious landscape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 3. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
  • Oponent: doc. Daniel Berounský, Ph.D., Mgr. Andrej Fukas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta