Theses 

Real time bidding jako nový způsob nákupu plošné reklamy – Ondřej Götthans

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Ondřej Götthans

Diplomová práce

Real time bidding jako nový způsob nákupu plošné reklamy

Real time bidding as a new way of buying media

Anotace: Diplomová práce představuje RTB jako nový způsob nákupu plošné reklamy. Teoretická část vymezuje trh displejové reklamy, srovnává jednotlivé způsoby nákupu reklamy a hlouběji představuje fungování jednotlivých subjektů v rámci RTB ekosystému. V aplikační části je metodou hloubkových rozhovorů, analýzou primárních dat od DSP platformy Adform a obsahovou analýzou charakterizován a srovnán český trh s vybranými trhy střední a východní Evropy. Prostřednictvím expertních rozhovorů je současně nastíněn budoucí vývoj RTB na českém trhu. Na základě srovnání a analýzy výsledků retargetingových kampaní u vybraného subjektu jsou identifikovány nedostatky současného řešení a navrhnuta s pomocí expertů vhodná úprava retargetingové strategie.

Abstract: The thesis presents RTB as a new way of buying media. The theoretical part defines the display advertising market, compares different ways of buying media and deeper describes functions of individual entities within the RTB ecosystem. In the application part are used methods such as the deep interviewing, the primary data analysis from the Adform DSP platform and the content analysis, to characterize the Czech market which is also compared with selected markets of Central and Eastern Europe. A future development of RTB on the Czech market is outlined by means of expert interviews. Shortcomings of the current solution are identified based on comparison and analysis of results of retargeting campaigns for the selected subject. Furthermore, an appropriate modification of a retargeting strategy is proposed with support of experts.

Klíčová slova: Supply Side Platform, Real time bidding, Displejová reklama, Demand Side Platform

Keywords: Supply Side Platform, Real time bidding, Display advertising, Demand Side Platform

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Rastislav Ručinský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69782


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz