Pavlína Lukešová

Bakalářská práce

Uživatelské rozhraní webové aplikace

User Interface for Web Application
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu uživatelského rozhraní webové aplikace, která by byla nápomocná při tvorbě půdorysů pro realitní makléře. V teoretické části práce je zkoumáno uživatelské rozhraní a příklady jeho designu. Další část mapuje především příklady webových aplikací, které se zaměřují na stejný cíl. Rozsah práce je soustředěn na navržení všech základních funkcí aplikace. Výsledkem je …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the creation of User Interface for Web Application that would be helpful for real estate brokers during preparation of floor plans. User interface and examples of this design are described in the theoretical part. The next part primarily describes web applications examples that target the same goal. Work range is focused on all the essential functions of the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lukešová, Pavlína. Uživatelské rozhraní webové aplikace. Zlín, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe