Tomáš MIČOLA

Bakalářská práce

Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost

Traffic education as a phenomenon preventing traffic accident frequency
Anotace:
Tématem bakalářské práce je dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost. Cílem práce je analyzovat současný stav výuky dopravní výchovy na základních školách v působnosti okresu Opava z pohledu pedagogických pracovníků. Teoretická část práce se věnuje počátkům nehodovosti ve světě a v České republice, historii dopravní výchovy, dopravní výchově z pedagogického hlediska, rámcovému vzdělávacímu …více
Abstract:
The theme of this work is traffic education as a phenomenon preventing traffic accidents. The aim is to analyze the current state of traffic education at elementary schools in the district of Opava scope in terms of teaching staff. The theoretical part deals with the beginnings of accidents in the world and the Czech Republic, the history of traffic education, traffic education from a pedagogical perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 7. 2012
Zveřejnit od: 6. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pátra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIČOLA, Tomáš. Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta