Veronika DUBNOVÁ

Bachelor's thesis

Magnetická susceptibilita a antropogenní složky sedimentů

Magnetic susceptibility and anthropogenic components of sediments
Abstract:
V bakalářské práci je stručně popsána geologická a geomorfologická charakteristika studovaného území. Je zde charakteristika říčních systémů, meandrujících řek, magnetické susceptibility a antropogenních částic v sedimentu. Dále jsou popsány metody odběrů vzorků z břehových a jezerních sedimentů, jejich zpracování, analýzy a výsledky, které jsou následně porovnány a diskutovány.
Abstract:
The work includes geological and geomorphological characteristics of the studied area. There is a characteristic of river systems, meandering rivers, magnetic susceptibility and anthropogenic particles in the sediment. The work also describes methods of sampling from shore and lake sediments, processing, analysis and results are then compared and discussed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014
Accessible from:: 27. 6. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Martin Faměra, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUBNOVÁ, Veronika. Magnetická susceptibilita a antropogenní složky sedimentů. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses z6grop z6grop/2
27/6/2014
Folders
Files
MARKLOVÁ, E.
30/6/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.