Denisa RATAJOVÁ

Bakalářská práce

Dítě zákazník - psychologický, sociální a marketingový pohled

Child Customer-Psychological, Social and Marketing Perspective
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem ?Dítě zákazník ? psychologický, sociální a marketingový pohled? se věnuje spotřebitelskému chování a rozhodovacímu procesu dětí ve věku 2 až 15 let. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou zákazníka, poté se podrobněji vě-nuje osobnosti dětského zákazníka ze všech výše uvedených úhlů pohledu. Zabývá se také spotřebním chováním dětí, kupním procesem, merchandisingem …více
Abstract:
The thesis "Child customer - psychological, social and marketing perspective" is focused on consumer behavior and decision-making process of children in the age of 2 - 15 years. The theoretical part deals with the general characteristics of a client. Then, in detail, it aims towards child-customer from the perspectives mentioned above. It also deals with consum-er behaviour of children's process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RATAJOVÁ, Denisa. Dítě zákazník - psychologický, sociální a marketingový pohled. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe