Petra Rousová

Bakalářská práce

Socioekonomický význam rodiny a trendy v rodinném chování obyvatel České republiky a Slovenska

Socio-economic importance of family and trends in family behavior of the population of the Czech republic and Slovakia
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá rodinou a jejím současným postavením v životě především mladých lidí v České republice a na Slovensku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole je definován pojem rodiny z pohledů různých autorů, její funkce a formy, popsán její historický vývoj a dnešní socioekonomické prostředí. Druhá kapitola je zaměřená na demografický vývoj ukazatelů sňatečnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the concept of family and its current status in life of the people in the Czech republic and Slovakia with focus on young people. Bachelor thesis is divided into three main chapters. The first chapter defines the concept of family in perspectives of different authors, it describes its functions, forms, its historical development and current socio-economic environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Kornélia Cséfalvaiová
  • Oponent: Michaela Antovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51331