Bc. Veronika Holbová

Bakalářská práce

Preservation of Native Amerian Culture through Revenues from Gaming Industry

Preservation of Native American Culture through Revenues from Gaming Industry
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat jak Indiánské kmeny využívají příjmy z hazardního průmyslu na ochranu a obnovu své kultury. Druhá kapitola se zabývá historií hazardu v Indiánských kmenech a důležitými faktory ovlivňujících úspěch těchto kasín. Ve třetí kapitole, se práce zaměřuje na důležitost vzdělání v ochraně Indiánské kultury a na národní a státní instituce zabývajících se ochranou a obnovou Indiánské …více
Abstract:
The aim of the thesis is to explore how Native American tribes use revenues from gaming industry to preserve and restore their culture. The second chapter looks on historical background of Native American gaming and some of the important factors influencing the succes of gaming facilites. In the third chapter, it discusses the importance of education for the preservation of Native American culture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Robert Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.